Các hình thức doanh thu trên ACCESSTRADE

1. Doanh thu CPS
Giá trị hàng hoá: Là giá của sản phẩm mà Khách thăm trả cho Nhà cung cấp để mua hàng và sửa dụng dịch vụ được niêm yết trên Trang mạng bán .
Tỷ lệ chia sẻ: Là tỷ lệ chia sẻ (%) của giá trị hàng hoà mà Đối tác nhận được khi Khách thăm mua hàng thành công trên Trang mạng bán hàng.
Doanh thu CPS = [Giá trị hàng hoá] * [Tỷ lệ chia sẻ] CHÚ Ý:
– Đối với hàng hoá là Web game, giá trị hàng hoá là doanh thu Nhà cung cấp nhận được từ việc nạp tiền của Khách thăm do Đối dẫn đến và trở thành người chơi của game đó sau khi trừ đi chi phi tiền kênh thanh toán (trung bình 15% đối với kênh thẻ cào). Trừ trường hợp được chỉ ra, doanh thu CPS với game được tính cho cả vòng đời của game hoặc việc hợp tác Giữa Nhà cung cấp và ACCESSTRADE kết thúc. Chi tiết thông tin Giá trị hàng hoá và Tỷ lệ chia sẻ được cập nhật trên Hệ thống và Trang mạng bán hàng.

Các chiến dịch áp dụng hình thức doanh thu CPS tại ACCESSTRADE : Adayroi, Lotte, Lazada, Tiki…
2. Doanh thu CPL
Là số tiền nhận được khi người dùng thực hiện một hành động nhất định được chỉ ra trong chiến dịch như đăng ký một tài khoản, điền form thông tin, tải một ứng dung…
Doanh thu CPL = [Đơn giá CPL] * [Số lượng hành động] Chi tiết thông tin về Đơn giá CPL được cập nhật trên Hệ thống.

Các chiến dịch áp dụng hình thức doanh thu CPL tại ACCESSTRADE : ANZ, California Fitness, Kyna,…
c.Doanh thu CPO
Đây là hình thức tiếp thị liên kết mà hoa hồng được tính trên mỗi đơn đặt hàng của khách hàng. Tức là khi khách hàng click vào link phân phối của bạn và đặt hàng, sau đó call center gọi tới, khách hàng xác nhận đã đặt hàng (conversion thành công) là bạn được chia sẻ hoa hồng cho đơn hàng đó.

Các chiến dịch áp dụng hình thức doanh thu CPO tại ACCESSTRADE : Nano Curcumin

c.Doanh thu CPC
Là doanh thu quảng cáo khi người dùng click vào đường link được chỉ định trong chiến dịch.
Doanh thu CPC = [Đơn giá CPC] * [Số lượng hành động] Chi tiết thông tin về doanh thu CPC được cập nhật trên Hệ thống.

DANH SÁCH CÁC CHIẾN DỊCH ĐANG CHẠY TẠI ACCESSTRADE

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG VÀ CƠ CHẾ TRACKING QUA ACCESSTRADE

KHÓ KHĂN VÀ CƠ HỘI KHI KIẾM TIỀN VỚI ACCESSTRADE

CÁC DẠNG WEBSITE CƠ BẢN ĐỂ KIẾM TIỀN VỚI ACCESSTRADE

ĐĂNG KÝ THAM GIA ACCESSTRADE