Kịch bản và những thay đổi đối với link từ chiến dịch Lazada

Publisher thân mến,

Từ 13h chiều ngày 19/05/2018, tất cả các link của chiến dịch Lazada PC đã bị ngừng hoạt động. Khi tạo 1 link Lazada từ phần công cụ, bạn sẽ nhận ra rằng không thể tạo được link nữa và hệ thống sẽ thông báo như sau

Hình 1: Tạo link

Đồng thời với link đã tạo từ trước đó, khi click vào 1 link bất kỳ bạn sẽ thấy chúng hoạt động như thế này

Hình 2: Link chuyển hướng trên PC

Các link Lazada đã tạo trước đó sẽ bao gồm:

Từ 22h30 ngày 19/05/2018, việc tạo link từ phần công cụ-product link sẽ tự động tạo link theo chiến dịch Lazada Mobile 

Các link Lazada bao gồm

Sẽ theo kịch bản chuyển hướng như sau:

  • Nếu người dùng click link từ PC, link sẽ chuyển hướng đến Lazada mà không có tracking. Có nghĩa là link sẽ chuyển hướng như ở hình 2.
  • Nếu người dùng click link từ Mobile link sẽ được tracking theo chiến dịch Lazada Mobile. Luồng đi của người dùng như sau: trường hợp người chưa cài ứng dụng Lazada, link sẽ dẫn tới App store để cài đặt. Ngược lại nếu người dùng đã cài ứng dụng Lazada rồi, link sẽ mở ra ứng dụng Lazada theo thông tin sản phẩm mà bạn đã tạo.

Thứ 3 ngày 22/05/2018 dự kiến chúng tôi sẽ nâng cấp và cung cấp cho Publisher công cụ cực kỳ ưu việt giúp Publisher có thể tận dụng traffic Lazada PC để chuyển hướng sang các chiến dịch khác có thể mang lại hoa hồng cho bạn.

Thử tưởng tượng một kịch bản như thế này: user của bạn click vào link Lazada về 1 chiếc điện thoại Iphone nhưng lại click trên PC, điều này có nghĩa là nếu để nguyên như vậy bạn sẽ không nhận được hoa hồng nếu user của bạn mua chiếc Iphone này.

Công cụ của ACCESSTRADE sẽ giúp bạn có thể tự động chuyển hướng link này sang 1 chiến dịch khác, ví dụ Fptshop. Nghĩa là thay vì user của bạn vào xem Iphone trên Lazada, họ sẽ xem chiếc Iphone đó trên Fptshop mà bạn không cần phải đổi link.