Nâng cấp Smart Coupon Pro 0.2


Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4
Chào các bạn, hôm nay ACCESTRADE đã tung ra bản cập nhật tiếp theo cho Smart Coupon Pro với một vài cải thiện, tối ưu hơn.
  • Giới hạn tiêu đề và ghi chú coupon dưới 100 kí tự
  • Tính năng xóa hàng loạt coupon
  • Đồng bộ category từ AT
  • Tạo/sửa coupon với trường category

Video hướng dẫn

Vẫn như thường lệ, nếu chưa thấy xuất hiện thông báo cập nhật trong wp-admin. Các bạn hãy vào mục Update và bấm vào nút check again từ 1 đến 2 lần là được nhé
Link tải Smart Coupon Pro accesstrade-coupon-pro-v0.2.0-release