Mô hình Affiliate marketing cơ bản

  1. Publisher tạo & chia sẻ link bán hàng.
  2. User click vào link affilililiate và thực hiện hành động như yêu cầu của nhà cung cấp (Advertisers)
    3. Hành động được ghi nhận trên hệ thống & được duyệt trạng thái bởi nhà cung cấp
  3. Publisher nhận tiền hoa hồng từ Advertiser.

ĐỊNH NGHĨA VỀ AFFILIATE MARKETING

PHÂN BIỆT AFFILIATE PROGRAM VÀ AFFILIATE NETWORK

CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG AFFILIATE MARKETING

Tagged: