Phân biệt Affiliate Program và Affiliate network

Đây là khái niệm rất đơn giản thôi nhưng bạn phải nắm rõ để áp dụng cho việc bạn làm tiếp thị liên kết sau này.

  • Mạng lưới tiếp thị liên kết(Affiliate Network hay Affiliate Marketplace): Đóng vai trò là một đối tác trung gian kết nối nhà cung cấp sản phẩm với người làm tiếp thị liên kết.

Họ sẽ cung cấp các nền tảng kỹ thuật như Link quảng cáo, banner, thống kê, quản lý tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi, hoa hồng… Và họ sẽ là người giải quyết tranh chấp, thu tiền và thanh toán hoa hồng cho bạn. Khi tham gia một mạng lưới tiếp thị liên kết bạn có thể tìm kiếm, lựa chọn rất nhiều sản phầm khác nhau ở nhiều lĩnh vực để bắt đầu quảng bá.

Ở Việt Nam bạn có thể thấy các mạng lưới tiếp thị liên kết phổ biến và chuyên nghiệp như: ACCESSTRADE

Ở  nước ngoài có: ClickBank, Commision Junction (CJ), ShareAsale…

  • Chương trình tiếp thị liên kết (Affiliate Program): Là hệ thống tiếp thị liên kết do chính nhà cung cấp sản phẩm đưa ra. Họ có thể tự quản lý hoặc thuê một đối tác chuyên cung cấp phần mềm quản lý, thống kê hoạt động tiếp thị liên kết. Ví dụ: Lazada

CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG AFFILIATE MARKETING

MÔ HÌNH AFFILIATE MARKETING CƠ BẢN

ĐỊNH NGHĨA VỀ AFFILIATE MARKETING

Tagged: