Hướng dẫn sử dụng API của ACCESSTRADE Việt Nam

Chỉ cần click vào Menu “Trợ giúp”, chọn “APIs”, bạn sẽ nhìn thấy 2 lựa chọn:

Để sử dụng API, bạn sẽ được cấp 1 API Access Key tương ứng với tài khoản của bạn trên ACCESSTRADE

Chi tiết những API mà ACCESSTRADE cung cấp, bạn click vào “API Documentation” để xem chi tiết nhé.

ĐỊNH NGHĨA VỀ API VÀ VAI TRÒ CỦA API TRÊN DASHBOARD ACCESSTRADE VN