Định nghĩa về API và vai trò của API trên dashboard ACCESSTRADE VN

  1. Trong thế giới điện toán ngày nay, API được xem là công cụ sống còn. API, viết tắt từ thuật ngữ tiếng anh “application programming interface”, giao diện lập trình ứng dụng, là cách để các phần mềm giao tiếp với nhau và tận dụng năng lực của nhau một cách tự động và không cần đến bàn tay con người.
  2. API đã được sử dụng tại ACCESSTRADE giúp các Publisher sở hữu các hệ thống website, blog riêng có thể tự động lấy thông tin offer, giao dịch, sản phẩm, khuyến mãi,… từ trang pub.accesstrade.vn mà không cần truy cập vào hệ thống.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG API CỦA ACCESSTRADE VN