Tracking nhiều lớp trong chiến dịch Shopee desktop và ảnh hưởng khi publisher chạy link cuối

Chiến dịch Shopee desktop là một trong các chiến dịch được ACCESSTRADE áp dụng công nghệ tracking nhiều lớp. Công nghệ này được áp dụng dựa theo mô hình tracking của các cổng thanh toán để đảm bảo 99% các giao dịch được ghi nhận lại trong quá trình tương tác qua lại giữa nhiều hệ thống.

Trong chiến dịch Shopee desktop, ACCESSTRADE duy trì 3 công cụ tracking độc lập sau:

1- Tracking chuyển đổi nhờ 1 script được gắn trên website Shopee.vn, bất kỳ đơn hàng nào phát sinh có nguồn (utm_source=accesstrade) sẽ được ghi nhận lại và trả cho publisher theo giá trị session ID hay click ID được lưu ở cookie browser của người dùng. Hiện nay kết quả hiển thị trên dashboard của bạn đang dựa theo kết quả ghi nhận của Script này

2- Tracking chuyển đổi qua Hasoffer:

Đây là kênh tracking chính được cả Shopee và AT công nhận làm căn cứ đối soát. Tracking của Hasoffer là cookie tracking, theo đó cookie thay vì lưu ở brower của client (người dùng) thì lưu ở Hasoffer. Do đó kết quả ghi nhận của tracking này chỉ có thể có được khi sử dụng product link được AT cung cấp.

3- Tracking từ GA của Shopee

GA của Shopee là công cụ được Shopee sử dụng để đối chiếu lại với kết quả của Tracking dựa trên script của AT và Tracking dựa qua Hasoffer.

Việc áp dụng đồng thời 3 cách tracking này sẽ giúp publisher hạn chế tối đa rủi ro mất đơn. Tuy nhiên, khi có nhiều thông tin đối chiếu như vậy, nếu 1 chuyển đổi chỉ xuất hiện trong 1 trong cách kênh tracking thì chuyển đối đó có khả năng sẽ bị hủy.

Việc Publisher chạy link cuối, có nghĩa là sử dụng link định dạng https://shopee.vn/?source=accesstrade&aff_sub=ObM2Qrbm3z51YSv1nNx5o11sp42FhkEZWchl6SI5GW4a3&utm_source=accesstrade&aff_sid=ObM2Qrbm3z51YSv1nNx5o11sp42FhkEZWchl6SI5GW4a3 hoặc bất kỳ định dạng nào khác product link mà AT cung cấp sẽ khiến đơn hàng xuất hiện ở tracking qua script hoặc tracking qua GA của Shopee mà không xuất hiện trong việc tracking thông qua Hasoffer.

Ngoài việc tất cả các kết quả phát sinh từ link cuối sẽ bị hủy 100%, việc chạy link cuối cũng sẽ gây rối loạn cho hoạt động tracking nhiều lớp này. Vì vậy nếu chúng tôi phát hiện bạn chạy link cuối, dù chỉ 1 trường hợp, tất cả các chuyển đổi phát sinh của bạn sẽ bị hủy mà không cần lý do.