Tính năng mới: Làm thế nào để biết product link của bạn có vấn đề?

Tính năng Product link mới

Trước đây, khi một chiến dịch bị ngừng hoạt động, affiliate link của bạn sẽ bị ngừng và dẫn đến trang 404. Đối với những publisher dày công xây dựng content hay SEO, điều này sẽ khiến trải nghiệm người dùng đối với website của publisher “xuống dốc không phanh”

Giải quyết vấn đề này, ACCESSTRADE đã phát triển tính năng chuyển hướng trang 404 để product link vẫn dẫn tới trang của nhà quảng cáo trong khi bạn vẫn nhận biết được product link có vấn đề.

Ví dụ, hiện tại chiến dịch Tiki.vn đã ngừng hoạt động, affiliate link sau sẽ không còn được tracking nữa

https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/4350905005349149411?url=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fgiay-da-bong-nam-pan-power-tf-pf14x2-dy-xanh-navy-ph-i-vang.html%3Fref%3Dc1975.c2983.c6157.c6546.c6639.c6826.c6642

Khi click vào liên kết trên, người dùng sẽ nhìn thấy trang sau:

Trang này sẽ đếm ngược trong 3 giây trước khi chuyển sang trang của nhà quảng cáo.

Đây sẽ là điểm để ACCESSTRADE nhắc nhở với bạn rằng product link này đang có vấn đề và đơn hàng sẽ không được ghi nhận nếu phát sinh từ link của bạn.

Hy vọng tính năng này sẽ đảm bảo việc bạn nắm được vấn đề của mình trong khi vẫn giữ được trải nghiệm của người dùng với website của publisher.

 

5 (100%) 4 votes