Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm trong product feed theo ngành hàng

Để tìm kiếm sản phẩm trong product feed theo ngành hàng, bạn chỉ cần bổ sung param cate=”mã ngành hàng” vào url tìm kiếm. Ví dụ bạn nhập https://api.accesstrade.vn/v1/datafeeds?domain=lazada.vn&cat=thoi-trang-my-pham để tìm các sản phẩm của Lazada thuộc ngành thời trang mỹ phẩm. Kết quả hiển thị như sau Danh sách các ngành hàng AT hỗ […]

Read More >