Cơ hội tăng doanh thu hấp dẫn trên AEON ESHOP

Các Publisher thân mến, ACCESSTRADE Vietnam vui mừng thông báo tăng tỷ lệ hoa hồng lên CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG cho nhà cung cấp AEON ESHOP, kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2017. Tỷ lệ hoa hồng của AEON ESHOP tăng cho TOÀN BỘ các ngành hàng THÊM đến 1,16%. Cụ thể, mức hoa hồng cao nhất lên đến 8,66% cho ngành hàng Văn phòng phẩm. Tháng 8 đánh dấu mùa […]

Read More >