Script chuyển link Lazada Hasoffer thành ACCESSTRADE product link

Tính năng này dành cho các publisher đang chạy trực tiếp với Lazada muốn tự động chuyển các link Hasoffer trên website của mình thành link ACCESSTRADE mà không mất bất kỳ một chút công sức nào.

Ví dụ bạn có một hệ thống link Lazada Hasoffer theo định dạng như sau: http://ho.lazada.vn/xxx?url={url}&aff_sub={aff_sub}&source={source}

Hoặc định dạng http://ho.lazada.vn/xxx?aff_sub={aff_sub}&source={source}&web_url={url}&aff_sub={aff_sub}&source={source}

Các link này được đặt trong website của bạn dưới dạng text link hoặc banner link (không dùng trang chuyển hướng hoặc dùng Javascript để mở link)

Thì bạn hoàn toàn có thể cài đặt đoạn script sau vào HTML (nên chèn vào thẻ head) để biến các link này thành ACCESSTRADE product link.

<script type="text/javascript">
var __athoconvert = {"pub_id": "4634318980373740912"};
(function () {var script = document.createElement('script');script.src = 'https://static.accesstrade.vn/js/ho_convert.min.js';script.type = 'text/javascript';script.async = true;(document.getElementsByTagName('head')[0]||document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(script);})();
</script>

Tham số duy nhất bạn cần cài đặt là pub_id. Tham số này bạn copy từ https://pub.accesstrade.vn/tools/deep_link (Ví dụ cấu trúc deeplink là https://fast.accesstrade.com.vn/deep_link/4348611760548105593?url=<url>&utm_source=<utm_source>&utm_medium=<utm_medium>&utm_campaign=<utm_campaign>&utm_content=<utm_contentthì pub_id của bạn là 348611760548105593

Sau khi cài đặt, các tham số mà bạn cài đặt trên link Hasoffer như {aff_sub} và {source} sẽ được chuyển thành utm_source và utm_content khi sang link ACCESSTRADE.

Hy vọng bạn có trải nghiệm tốt với tính năng này.