Report top sản phẩm bán chạy nhất

Publisher thân mến,

ACCESSTRADE team đã cập nhật báo cáo best seller products, thay vì trước đây bạn chỉ có thể biết được các sản phẩm bán chạy theo sale amount (hay doanh thu phát sinh), giờ đây bạn có thể tìm kiếm các sản phẩm bán chạy theo hoa hồng nhận được và theo số lượng chuyển đổi.

Để sử dụng tính năng này, bạn truy cập pub.accesstrade.vn, đăng nhập vào phần báo cáo tổng quan, kéo xuống phía dưới để xem báo cáo này nhé