Plugin cho wordpress đầu tiên ra đời!


Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Các publisher đang sở hữu website xây dựng trên nền tảng WordPress sẽ có 1 công cụ hỗ trợ mới tinh từ AT: Plugin chuyển các link thông thường thành Affiliate link.

Lợi ích của tính năng:

  • Lợi ích chính: Chuyển các link thông thường thành Affiliate link
  • Dễ sử dụng
  • Đơn giản, dễ dàng cài đặt

I. Hướng dẫn cài đặt: 

Bước 1: Tải plugin ACCESSTRADE deeplink plugin 

Bước 2: Cài đặt plugin

Tại phần quản lý plugin trong wordpress của bạn, chọn “Add new” để thêm plugin

Tại  màn hình thêm mới plugin, chọn tải file để thêm Plugin bằng file đã tải ở bước 1

Bây giờ thì tải file lên nhé:

Sau khi tải lên, nhấn nút “Active Plugin”:

Bước 3: Cài đặt pub ID

Để chuyển link thành Affiliate của bạn, bạn cần cài đặt Pub ID. Để cài đặt Pub ID bạn vào Setting >> Accesstrade Deeplink

Giao diện để setup như sau

Thông tin pub ID bạn lấy ở đây: https://pub.accesstrade.vn/tools/deep_link

Xong xuôi cả rồi, sử dụng plugin thôi. 

II. Hướng dẫn sử dụng 

Sau khi cài đặt plugin, trong nội dung soạn thảo bài viết của WordPress sẽ có thêm 1 tính năng như dưới đây

Khi chèn 1 link nào đó vào bài viết, bạn chỉ cần click vào nút này để hệ thống tự chuyển thành Link affiliate

Sau khi chèn xong bạn sẽ thấy hiển thị như thế này.

Preview và kiểm tra link khi hiển thị nhé

 

 

4.5/5 - (2 votes)