Nâng cấp Autolink SmartTag


Warning: Illegal string offset 'date' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'author' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'category' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4

Warning: Illegal string offset 'comments' in /var/www/help.accesstrade.vn/public_html/wp-content/themes/supportdesk/content-meta.php on line 4
Chào các bạn, hôm nay ACCESSTRADE nâng cấp sản phẩm Autolink Smart Tag với những cập nhật mới
– Async loading (tối ưu tốc độ tải trang khi sử dụng script)
– Không bị lỗi khi sử dụng các trình combine/minify script
– Hỗ trợ middle-click (mở link bằng nút cuộn chuột)
– Cache danh sách chiến dịch 1 giờ với mỗi visitor
– Mặc định mở trên tab mới
Cập nhật lại SmartTag của bạn ở đây