Sử dụng link datafeed tĩnh thay vì API

Khi sử dụng API của ACCESSTRADE để lấy thông tin sản phẩm (Datafeed) các bạn sẽ gặp vấn đề với rate limit. Điều này là do số lượng sản phẩm quá lớn và việc bạn lấy qua API tốn khá nhiều thời gian.

Hiểu được điều này, ACCESSTRADE phát triển một phương thức thông minh khác để bạn có thể có datafeed nhanh hơn, đó là việc tải file tự động qua link

Cấu trúc chung của các datafeed như sau

'http://datafeed.accesstrade.me/' + 'domain advertiser' + '.csv'

Ví dụ bạn muốn tải feed của Adayroi.com, bạn chỉ cần sử dụng link http://datafeed.accesstrade.me/adayroi.com.csv

Hiện tại các domain sau đã hỗ trợ feed dạng này:

STTDomain
1shopee.vn.csv
2adayroi.com.csv
3fado.vn.csv
4lotte.vn.csv
5sendo.vn.csv
6yes24.vn.csv
7nguyenkim.com.csv
8juno.vn.csv
9vinabook.com.csv
10fptshop.com.vn.csv
11leflair.vn.csv
12aeoneshop.com.csv
13vuabia.com.csv
14dunlopsports.com.vn.csv
15tiki.vn.csv
16pnj.com.vn.csv
17naturequeen.shop.csv
18dhcvietnam.com.vn.csv
19shop.vnexpress.net.csv
20cellphones.com.vn.csv
21sephora.co.th.csv
22labra.vn.csv
23mia.vn.csv
24pnjwatch.com.vn.csv
25usexpress.vn.csv
26coedo.myharavan.com.csv
27eropi.com.csv
28muradvietnam.vn.csv
29unica.vn.csv
30fahasa.com.csv
31mytour.vn.csv
32banggood.com.csv
33coupletx.com.csv
34ifitness.vn.csv
35dienmaythienhoa.vn.csv
36blibli.com.csv
37hnammobile.com.csv
38bachhoaxanh.com.csv
39labra.myharavan.com.csv
40aristino.com.csv
41aliexpress-alibaba.csv
42thefaceshop.com.vn.csv
43hoanghamobile.com.csv
44beautybuffetvn.com.csv
45concung.com.csv