Sử dụng link datafeed tĩnh thay vì API

Khi sử dụng API của ACCESSTRADE để lấy thông tin sản phẩm (Datafeed) các bạn sẽ gặp vấn đề với rate limit. Điều này là do số lượng sản phẩm quá lớn và việc bạn lấy qua API tốn khá nhiều thời gian.

Hiểu được điều này, ACCESSTRADE phát triển một phương thức thông minh khác để bạn có thể có datafeed nhanh hơn, đó là việc tải file tự động qua link

Cấu trúc chung của các datafeed như sau

'http://datafeed.accesstrade.me/' + 'domain advertiser' + '.csv'

Ví dụ bạn muốn tải feed của Adayroi.com, bạn chỉ cần sử dụng link http://datafeed.accesstrade.me/adayroi.com.csv

Hiện tại các domain sau đã hỗ trợ feed dạng này

 adayroi.com.csv
 aeoneshop.com.csv
 cellphones.com.vn.csv
 dhcvietnam.com.vn.csv
 dunlopsports.com.vn.csv
 fado.vn.csv
 fptshop.com.vn.csv
 index.html
 juno.vn.csv
 labra.vn.csv
 leflair.vn.csv
 link.txt
 lotte.vn.csv
 naturequeen.shop.csv
 nguyenkim.com.csv
 pnj.com.vn.csv
 sendo.vn.csv
 sephora.co.th.csv
 shop.vnexpress.net.csv
 shopee.vn.csv
 tiki.vn.csv
 vinabook.com.csv
 vuabia.com.csv
 yes24.vn.csv

 

Rate this post