Quy trình tối ưu chiến dịch quà tặng

1. Launching:Công cụ hỗ trợ cho nhãn hàng/shop trong 1 chiến dịch Quà tặng – Review:
– KOC platform dành cho Advertiser: giúp kết nối với KOC và vận hành chiến dịch Quà tặng – review
– Hệ thống Partner2: giúp đo lường và theo dõi performance tự động

2. Publisher/KOL: Một chiến dịch để bắt đầu có những traffic đầu tiên thì tiên quyết là cần phải có Publisher/KOL tham gia và hoạt động đặt link affiliate lên các kênh của họ từ đó tạo ra được những traffic, từ Traffic mới có đơn hàng, đơn hàng mới có doanh thu. Do đó việc đầu tiên cần làm là mời và truyền thông mạnh để các KOL/Publisher biết đến chiến dịch và tham gia

3. Click: Khi Publisher/KOL thực hiện hành động tạo link Afiliate, đặt link lên các kênh của họ, có người dùng click vào link về được trang bán hàng của nhà cung cấp lúc đó một Click được tạo ra.
Ngoài ra tại ACCESSTRADE còn có một khái niệm nữa về Qualified click, chính là click chất lượng. Click chất lượng được hiểu là unique User mà Publisher/KOL đó có được trong 24h. Nếu 1 người dùng click vào link Affiliate trong 24h người dùng đó tiếp tục click thêm nhiều lần nữa vào đúng link đó của Publisher và KOL thì chỉ tính là 1 click đó được gọi là 1 click chất lượng
Có được click ban đầu rất quan trọng với 1 chiến dịch mới, càng nhiều click chất lượng thì cơ hội ra được đơn hàng sẽ càng cao hơn. Để có được click thì cần thúc đẩy nhiều Publisher/KOL active cho việc đặt link affiliate lên các kênh của họ

4. Đơn hàng: Khi đã có click và click chất lượng thì cơ hội có đơn hàng đã rõ ràng hơn.
Đơn hàng sẽ được hiển thị update trên hệ thống (tùy theo cách tích hợp đầu vào của nhà cung cấp – có thể là auto hoặc phải update bằng tay).
Lúc này từ Click ra đơn hàng sẽ có chỉ số CVR = đơn hàng/Click đánh giá chất lượng click đem lại của chiến dịchĐơn hàng sẽ có 2 dạng đơn hàng:
– Đơn hàng phát sinh: là đơn hàng vừa được người dùng bấm đặt trên trang của nhà cung cấp, đơn hàng này có thể chưa được thanh toán thành công và chưa được vân chuyển thành công đến tay người dùng
– Đơn hàng được duyệt: là đơn hàng đã được thanh toán thành công và hàng được giao thành công đến tay người tiêu dùngTừ đây sẽ có một chỉ số Approval Rate của đơn hàng = đơn hàng được duyệt/ Đơn hàng phát sinh chỉ số này đánh giá chất lượng Publisher đang có trong chiến dịch

5. Doanh số bán hàng: Có đơn hàng thì sẽ tạo ra doanh số bán hàng. Chính là giá trị thực tế thanh toán mà người dùng thanh toán cho mỗi đơn hàng.
Cũng như Đơn hàng , doanh số bán hàng cũng có doanh số bán hàng phát sinh và doanh số bán hàng được duyệt.

Doanh số bán hàng phát sinh: là giá trị của các đơn hàng phát sinh

Doanh số bán hàng được duyệt: là giá trị của các đơn hàng được duyệt. Từ đây sẽ có một chỉ số Approval Rate của doanh số bán hàng = doanh số bán hàng được duyệt/ Doanh số bán hàng phát sinh
Chỉ số này đánh giá chất lượng Publisher đang có trong chiến dịch. Một chỉ số nữa cần quan tâm là AOV = tổng doanh số bán hàng/ tổng số đơn hàng

6. Chi phí: Chi phí cuối cùng sẽ được tính trên những đơn hàng thành công = doanh số bán hàng được duyệt của mỗi đơn hàng x tỷ lệ hoa hồng cho Publisher.

Lưu ý: trong cơ cấu hoa hồng sẽ có tỷ lệ hoa hồng mà AT lấy 1 phần để làm chi phí vận hành, phần còn lại sẽ là của Publisher (tỷ lệ sẽ do ACCESSTRADE deal ban đầu với Advertiser). Tương tự với đơn hàng và doanh thu, chi phí phải trả của Advertiser cũng có 2 loại là chi phí phát sinh và chi phí được duyệt. Tỷ lệ hoa hồng tốt sẽ quyết định một phần đến performance của chiến dịch

7. Đối soát và thanh toán: Sau cả một quá trình làm thì cuối cùng Publisher sẽ quan tâm nhất là khi nào họ nhận được hoa hồng và họ nhận được bao nhiêu
Để chốt lại được con số chính xác cần trả Publisher/KOL nhà cung cấp và ACCESSTRADE sẽ cần có bước đối soát và thanh toán đúng thời hạn (thông thường là T + 1 tưc là sau khi kết thúc 1 tháng chạy).

ACCESSTRADE sẽ xuất toàn bộ các đơn hàng phát sinh trong tháng gửi cho Advertiser. Advertiser check và note lại các đơn hàng được duyệt cũng như doanh số bán hàng thực tế và phần hoa hồng thực tính bằng email. Sau đó confirm trên Email với ACCESSTRADE team.

ACCESSTRADE sẽ gửi các hóa đơn chứng từ liên quan và nhà cung cấp có trách nhiệm thanh toán đúng thời hạn cho ACCESSTRADE.

ACCESSTRADE sẽ thực hiện thanh toán cho Publisher/KOL đúng thời hạn
Đây là việc quan trọng để đảm bảo một chiến dịch có uy tín với Publisher/KOL

8. Report và điều chỉnh: Bất cứ khi nào trong quá trình chạy Advertiser đề có thể lên hệ thống Partner2 mà ACCESSTRADE đã cung cấp tài khoản để xem mọi số liệu cần có của 1 chiến dịch:

  • Số lượng Publisher tham gia
  • Số lượng Traffic
  • Đơn hàng
  • Doanh số bán hàng
  • Chi phí

Có thể xem các số liệu trên theo từng Publsiher và sau mỗi tháng, quý, năm hoạt động nhà cung cấp có thể tải các dữ liệu xuống và thực hiện làm các báo cáo liên quan.
Đánh giá chiến dịch và có những điều chỉnh kịp thời để tăng trưởng Performance
Giai đoạn đánh giá, báo cáo này, ACCESSTRADE có thể hỗ trợ tư vấn