Hướng dẫn xem Báo cáo doanh thu

Báo cáo tổng quan

https://pub2.accesstrade.vn/report/overview

Báo cáo tổng quan là báo cáo số liệu của Publisher theo khoảng thời gian hoặc theo từng chiến dịch. Các số liệu chính bao gồm:

– Hoa hồng phát sinh
– Chuyển đổi phát sinh
– Giá trị chuyển đổi phát sinh
– Tổng số click
– Tổng Click chất lượng

Bạn có thể trỏ chuột vào những thông số mà bạn chưa hiểu, hệ thống sẽ hiển thị định nghĩa cho bạn.

Ví dụ nhìn vào báo cáo trên các bạn sẽ biết được số liệu như sau:

– Trong khoản thời gian từ 01/10 -> 07/12/2021 –  Publisher đẩy được 57 chuyển đổi phát sinh có giá trị hàng hóa là 5,437,950đ.

– Hoa hồng phát sinh của Publisher là 28,791đ (Hoa hồng phát sinh là Số tiền hoa hồng tính trên các đơn hàng được Advertiser ghi nhận là có phát sinh từ nguồn của Publisher ACCESSTRADE)

– Hoa hồng tạm duyệt của Publisher là 26,956đ (Hoa hồng tạm duyệt là Số tiền hoa hồng tính trên các đơn hàng được Advertiser tạm duyệt, tạm chấp nhận nhưng chưa được đối soát. Những đơn hàng tạm duyệt có thể là các đơn hàng mà Khách hàng đã nhận hàng nhưng chưa hết thời hạn đổi trả quy định của Advertiser)

– Tổng số click ghi nhận được: 49 clicks

– Tổng số click chất lượng là: 42 clicks

– Các hệ số tham khảo:

CVR = Conversion Rate (tỷ lệ chuyển đổi)

EPC = Earning per Click (Giá trên 1 click)

Bên cạnh đó, bạn có thể nhìn thấy bạn đang có chuyển đổi về đơn hàng hay mặt hàng gì để tối ưu chiến dịch, đẩy mạnh kiếm tiền hiệu quả hơn:

Báo cáo đơn hàng

https://pub2.accesstrade.vn/report/conversion

Đây là trang Báo cáo chi tiết về tình trạng các đơn hàng phát sinh thông qua link affiliate của bạn. Tại đây bạn có thể nắm rõ được các thông tin: Thời gian phát sinh đơn hàng, Mã đơn hàng, Trạng thái đơn hàng, Giá trị đơn hàng và Nhà cung cấp.

Trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật theo 3 action, tương ứng là các trạng thái hoa hồng trên hệ thống:

Action 1: Hệ thống ghi nhận đơn, cập nhật trạng thái Chờ duyệt/Chờ xử lý => Hoa hồng phát sinh
Action 2: Nhà cung cấp (NCC) xác nhận đơn, chuyển trạng thái đơn là Tạm duyệt hoặc Hủy => Hoa hồng tạm duyệt/ Hoa hồng đã hủy
Action 3: NCC và AT đối soát đơn hàng lần cuối, chuyển trạng thái đơn là Được duyệt hoặc Hủy. => Hoa hồng được duyệt/ Hoa hồng đã hủy

>> Giá trị đơn hàng: Là giá chưa thuế (không bao gồm VAT)

Báo cáo Click – Traffic

https://pub2.accesstrade.vn/report/click

Báo cáo chiến dịch

https://pub2.accesstrade.vn/report/campaigns

Báo cáo hiệu quả theo từng chiến dịch như hình dưới dây:

Báo cáo UTM

https://pub2.accesstrade.vn/report/utm

Thanh toán

Lịch sử thanh toán: Tại đây bạn sẽ nhận được thông tin về Hoa hồng được duyệt của bạn theo các tháng.

https://pub2.accesstrade.vn/payment

– Doanh thu: Số liệu về hoa hồng phát sinh / được thanh toán / đã hủy / chờ xử lý / tạm ứng theo từng tháng. Bạn có thể click vào biểu tượng hình kính lúp  để xem chi tiết.

https://pub2.accesstrade.vn/payment/cross-check

Điều kiện để publisher nhận được thanh toán hoa hồng từ ACCESSTRADE:

  • Hoa hồng được duyệt của Publisher đạt tối thiểu 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. Bạn có thể vào mục Lịch sử thanh toán >> nhìn cột Hoa hồng được duyệt để biết chính xác hoa hồng được duyệt của bạn đã đủ điều kiện hay chưa?
    ( Lưu ý: Pub KHÔNG check hoa hồng được duyệt trong bảng Doanh thu vì bảng này gồm hoa hồng chưa đối soát nên không chính xác hoa hồng được duyệt của pub)
  • Thông tin tài khoản Ngân hàng phải được cập nhật đầy đủ và chính xác lên hệ thống trước ngày thanh toán của AT tối thiểu 3-4 ngày.

Hoa hồng được duyệt sẽ được cộng dồn giữa các tháng đến khi pub đủ điều kiện AT sẽ thanh toán cho bạn.