Hướng dẫn xem Báo cáo doanh thu

Báo cáo tổng quan

https://pub.accesstrade.vn/dashboard/overview

Báo cáo số liệu của Publisher theo khoảng thời gian hoặc theo từng chiến dịch. Các số liệu bao gồm: Doanh thu chuyển đổi và đơn hàng phát sinh; Số đơn hàng và doanh thu bị hủy; Hoa hồng chuyển đổi ở trạng thái chờ duyệt và số lượng Click hệ thống ghi nhận được.

Báo cáo theo khoảng thời gian:

Ví dụ nhìn vào báo cáo trên các bạn sẽ biết được số liệu như sau:

– Trong ngày 02/08/2017 Publisher đẩy được 47 chuyển đổi có giá trị hàng hóa là 63,134,136 vnđ đang ở trạng thái chờ duyệt.

– Hoa hồng phát sinh của Publisher là 3,554,111 vnđ (Hoa hồng phát sinh là Số tiền hoa hồng tính trên các đơn hàng được Advertiser ghi nhận là có phát sinh từ nguồn của Publisher ACCESSTRADE)

– Hoa hồng tạm duyệt của Publisher là 0 vnđ (Hoa hồng tạm duyệt là Số tiền hoa hồng tính trên các đơn hàng được Advertiser tạm duyệt, tạm chấp nhận nhưng chưa được đối soát. Những đơn hàng tạm duyệt có thể là các đơn hàng mà Khách hàng đã nhận hàng nhưng chưa hết thời hạn đổi trả quy định của Advertiser)

– Tổng số click ghi nhận được: 114 clicks

– Giá trị đơn hàng hủy: 378,000 vnđ

ACCESSTRADE Super Point: 0 điểm (Điểm thưởng tích lũy tính được tính trên: Hoa hồng được duyệt và hệ số thưởng của từng chiến dịch và một số yếu tố khác)

– Các hệ số tham khảo:

CVR = Conversion Rate (tỷ lệ chuyển đổi)

EPC = Earning per Click (Giá trên 1 click)

Bên cạnh đó, bạn có thể nhìn thấy bạn đang có chuyển đổi về đơn hàng hay mặt hàng gì để tối ưu chiến dịch, đẩy mạnh kiếm tiền hiệu quả hơn:

Báo cáo hiệu quả

https://pub.accesstrade.vn/dashboard/performance

Bạn có thể xem báo cáo số liệu hiệu quả theo từng chiến dịch và theo tháng:

Báo cáo traffic

https://pub.accesstrade.vn/dashboard/traffic

Báo cáo hiệu quả của chiến dịch product link, site, landing page như hình dưới đây:

 

Báo cáo đơn hàng

https://pub.accesstrade.vn/dashboard/conversions

Đây là trang Báo cáo chi tiết về tình trạng các đơn hàng phát sinh thông qua link affiliate của bạn. Tại đây bạn có thể nắm rõ được các thông tin Thời gian phát sinh đơn hàng, Mã đơn hàng, Trạng thái đơn hàng, Giá trị đơn hàng và Nhà cung cấp.

Trạng thái đơn hàng có 3 loại:

  • Chờ duyệt: Là những đơn hàng phát sinh nhưng chưa thanh toán
  • Tạm duyệt: Là những đơn hàng phát sinh đã thanh toán nhưng chưa được xác nhận chuyển đổi hoa hồng
  • Hủy: Là những đơn hàng bị hủy do nhiều lý do khác nhau (do Khách hàng hủy, do Nhà cung cấp từ chối do vi phạm policies,…)
  • Giá trị đơn hàng: Là giá chưa thuế (không bao gồm VAT)

Doanh thu & Thanh toán

https://pub.accesstrade.vn/dashboard/cross_check

Tại đây bạn sẽ nhận được thông tin về Tổng hoa hồng phát sinh, Hoa hồng đã duyệt, Hoa hồng đã hủy, Hoa hồng chờ xử lý, Tổng số tiền nhận được

Điều kiện để publisher nhận được thanh toán doanh thu từ ACCESSTRADE:

  • Doanh thu của Publisher đạt tối thiểu hạn mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán.
  • Thông tin tài khoản Ngân hàng phải được cập nhật đầy đủ lên hệ thống.

ACCESSTRADE sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán. Ngày 18 hàng tháng AT sẽ tiến hành thanh toán tự động về tài khoản ngân hàng của bạn khi bạn có đủ 2 điều kiện trên.

  • Trường hợp thanh toán chậm: Đối với các Nhà cung cấp có thời gian đổi trả hàng kéo dài thì thời gian xác nhận hoa hồng chuyển đổi sẽ lâu hơn (ví dụ với các chiến dịch của Lazada, thời gian đổi trả hàng 30 ngày nên thời gian xác nhận hoa hồng chuyển đổi sẽ lên đến 30-45 ngày)

Cách thức lựa chọn campaign hiệu quả

9 Công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí tốt nhất dành cho Publisher

Các công cụ hỗ trợ kiếm tiền trên mạng hiệu quả với Affiliater

Các hình thức chạy quảng cáo cơ bản

Các phương thức cơ bản để tăng thu nhập kinh doanh

4.7 (93.75%) 48 votes