ATSP – Accesstrade Super Point

Hãy cùng Accesstrade (AT) tìm hiểu một trong những thông số quan trọng đối với publisher chúng mình trên hệ thống của AT nhé. Bạn đã biết gì về ATSP rồi?

I, Về định nghĩa: 

ATSP (ACCESSTRADE Super Point) là số điểm Publisher có phụ thuộc vào số hoa hồng pub nhận được qua các chiến dịch.

II, Phân loại: có 2 loại ATSP:

+/ ATSP tích lũy: Tổng số điểm ATSP tích lũy thực tế >> là căn cứ để nâng rank, thăng hạng, đua top trên ACCESSTRADE

+/ ATSP khả dụng: Tổng số điểm ATSP còn lại sau khi đã bị trừ bởi các hoạt động trừ point (đổi quà, cơ chế trừ điểm…)

Ví dụ: Hoa hồng được duyệt của pub là 1,000,000 VND = 10 ATSP >> Pub sẽ được cộng 10 ATSP vào quỹ điểm ATSP tích lũy và 10 ATSP vào quỹ điểm ATSP khả dụng. Quỹ điểm ATSP tích lũy này sẽ được duy trì để tính thứ hạng của pub trên  ACCESSTRADE. Nhưng quỹ điểm ATSP khả dụng sẽ thay đổi dựa trên cơ chế cộng/ trừ điểm của hệ thống.

III, Cách tính ATSP:

– Cơ chế cộng ATSP 

+/ Tặng 10 ATSP cho new pub hoàn thành điền thông tin profile (Lưu ý: điểm này không dùng để xét duyệt đăng ký chiến dịch)

+/ Cộng điểm ATSP theo hoa hồng:

ATSP= {Hoa hồng / 100,000VNĐ} x Hệ số thưởng
(Hệ số thưởng: Mặc định là 1, sẽ thay đổi tùy từng chiến dịch và sẽ được thông báo trước)

– Cơ chế trừ điểm ATSP khả dụng

1. Reset: 6 tháng 1 lần reset điểm ATSP khả dụng

2. Không phát sinh doanh số:

+ Cứ 1 tháng liên tục không phát sinh đơn kể từ lần cuối cùng phát sinh đơn (tính từ ngày triển khai) : Trừ 10% tổng điểm ATSP khả dụng và không dưới 10 ATSP khả dụng

+ 6 tháng liên tục không phát sinh đơn tính từ lần phát sinh cuối cùng: Trừ toàn bộ ATSP khả dụng

3. Vi phạm quy định:
+ Bị khóa quyền chạy campaign bất kỳ lần 1  Trừ 50 point ATSP khả dụng
+ Bị khóa quyền chạy campaign bất kỳ lần 2  Trừ 100 point ATSP khả dụng
+ Bị khóa quyền chạy campaign bất kỳ lần 3 Trừ toàn bộ point ATSP khả dụng

IV, ATSP dùng để làm gì?

>> ATSP khả dụng dùng để đổi quà: Bạn có thể đổi quà tại mục này trên dashboard:

Trong mục “Danh sách quà” sẽ có list quà vật lý và quà phi vật lý của AT, bạn chỉ đổi được quà tương đương với số điểm ATSP khả dụng của bạn.

>> ATSP tích lũy dùng để xác định thứ hạng trên hệ thống tổng ACCESSTRADE, cung cấp cho bạn những ưu đãi và hỗ trợ tốt nhất tuỳ thuộc vào điểm ATSP của bạn.

Bạn có thể check thứ hạng của bạn tại mục “Membership”. Tương ứng với từng thứ hạng, publisher sẽ có những đặc quyền theo kèm như trong bảng dưới đây:

AT cũng đưa ra Bảng xếp hạng Top 10 publishers theo tháng tại đây.

Bạn cũng có thể check Lịch sử cộng/ trừ điểm ATSP trong mục “Lịch sử cộng trừ điểm ATSP”

Hãy cùng đẩy số tích cực để gia tăng quỹ điểm ATSP cho mình pub nhé!