Chính sách hoa hồng, thanh toán với Advertiser

Ngoài mức hoa hồng tính trên từng lead đăng kí, từng đơn hàng thành công, advertiser cần thanh toán thêm phí khởi tạo chiến dịch cho ACCESSTRADE.

Có 2 hình thức tính hoa hồng chính.

  1. Tính theo lead đăng kí dịch vụ. Đối tác sẽ thanh toán hoa hồng cho từng lead đăng kí đạt chuẩn như đúng số điện thoại, đúng thông tin, có nhu cầu sử dụng dịch vụ
  2. Tính theo đơn hàng được thanh toán thành công.