Cách thức thực hiện chiến dịch quà tặng

1. Lauching

Sau khi hoàn thiện các thủ tục để launch campaign, shop/ nhãn hàng sẽ được ACCESSTRADE cung cấp tài khoản để truy cập vào 2 hệ thống trên kèm hướng dẫn sử dụng. Nhãn hàng lưu ý làm theo hướng dẫn và quy định như SLA để đảm bảo chiến dịch vận hành một cách suôn sẻ và hiệu quả nhất.

– Hướng dẫn sử dụng KOC Platform – link
– Hướng dẫn sử dụng hệ thống Partner2 – link
– Quy định về việc vận hành trên KOC platform – link
– Các câu hỏi thường gặp (FAQ) – updating

2. Click

Để gia tăng click cần có các chương trình thúc đẩy, click có thể được gia tăng bằng các cách sau:
+ đặt ra những chương trình thúc đẩy thẳng vào click như CPQC (cost Per Qualified Click) tức là trả thêm 1 phần nhỏ chi phí cho mỗi click chất lượng của Publisher đem lại trong chiến dịch.
có thể áp dụng CPQC này theo giai đoạn tuần, tháng để cải thiện số lượng Click đem lại trong chiến dịch
+ Để gia tăng click cũng cần thúc đẩy chương trình người dùng thì Publisher mới có tài nguyên để làm thính dẫn dắt người dùng, do vậy các chương trình promotion hot, voucher độc quyền, hoặc game dành cho người dùng sẽ giúp thúc đẩy gia tăng click cho chiến dịch trong giai đoạn này
+ Tạo ra chương trình thưởng theo click đem lại của Publisher, ví dụ cứ đạt 1000 cick Publisher có thể nhân ngay tiền mặt hoặc nhân ngay thêm một % nhỏ hoa hồng tính trên hoa hồng được duyệt của họ

Chi tiết cách thực hiện các chương trình xem ở bài đăng : “Mẫu các chương trình thúc đẩy”

3.Đơn hàng

Để tăng trưởng đơn hàng thì sẽ có nhiều yếu tố tác động, tuy nhiên một số yếu tố dưới đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của chiến dịch Affiliate:
+ Người dùng:

 • Chương trình Promotion tốt
 • Voucher
 • Ưu đãi đi cùng
 • Quà tặng

+ Publisher:

 • Chương trình thưởng theo số lượng đơn
 • Chương trình thưởng theo tăng trưởng
 • Chương trình Top Race theo đơn hàng
 • Chương trình thưởng cho đơn hàng đầu tiên của các Publisher mới

+ Cải thiện tỷ lệ duyệt của đơn hàng:

 • Cải thiện giao nhận hàng
 • Cải thiện chăm sóc khách hàng
 • Check các Publisher có tỷ lệ duyệt không tốt
 • Loại bỏ các Publisher có tỷ lệ hủy quá cao

Chi tiết cách thực hiện các chương trình xem ở sheet: “Mẫu các chương trình thúc đẩy”

4. Doanh số bán hàng

Tăng trưởng đơn hàng cũng là một cách để tăng trưởng Doanh thu, tương tự đơn hàng thì Doanh số bán hàng thì sẽ có nhiều yếu tố tác động, tuy nhiên một số yếu tố dưới đây sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của chiến dịch Affiliate:

 

+Người dùng:

 • Tập trung vào các sản phẩm có AOV mà Publisher bán tốt
 • Chương trình ưu đãi
 • Voucher

+Publisher:

 • Chương trình thưởng theo số lượng Doanh số bán
 • Chương trình thưởng theo tăng trưởng Doanh số bán
 • Chương trình Top Race theo Doanh số bán hàng
 • Chương trình thưởng cho các Publisher có doanh số bán hàng đạt từ target trở lên

Chi tiết cách thực hiện các chương trình xem ở bài: “Mẫu các chương trình thúc đẩy”

5. Chi phí

Hoa hồng chi trả cho Publisher/KOL là thứ tác động lớn đến việc tập trung của Publisher để đẩy chiến dịch.
Hoa hồng cao sẽ giúp cho chiến dịch có thể thu hút được Publlisher tạo ra Performance tốt cho chiến dịch

Việc thay đổi tăng hay giảm hoa hồng có thể ảnh hưởng lớn đến performance chiến dịch.
Tuy vậy có những trường hợp sẽ cần tăng, giảm hoa hồng để có được performance tốt nhất.

+ Tăng:

 • Thúc đẩy trong giai đoạn có chương trình hot cần tập trung đẩy push số Advertiser có thể tăng hoa hồng cho một giai đoạn nhất định
 • Với các Publisher đang có xu hướng tăng trưởng, ra đơn, doanh số tốt muốn giữ chân Publisher và Push Publisher đổ nhiều traffic hơn cho chiến dịch thì cần tăng hoa hồng cho riêng Publisher đó
 • Trong giai đoạn cần thu hút Publisher mới, Publisher Top tham gia với số lượng nhiều hơn có thể tăng hoa hồng trong một giai đoạn

+ Giảm:

 • Với các sản phẩm bán chạy, có chương trình giảm quá sâu, Adv có thể điều chỉnh giảm hoa hồng cho riêng sản phẩm, ngành hàng đó tuy nhiên cần đảm bảo mức giảm phù hợp, tránh giảm hoa hồng sâu Publisher có thể rời bỏ chiến dịch
 • Các hoạt động về hoa hồng ảnh hưởng lớn đến chiến dịch nên phần này cần alig kỹ với ACCESSTRADE để có sự tư vấn tốt nhất trước khi thực hiện

6. Đối soát và thanh toán

Nhà cung cấp cần đảm bảo thanh toán đúng hạn theo quy định ban đầu hợp tác với ACCESSTRADE. Việc thanh toán không đúng hạn, chậm thanh toán hoặc không xử lý thanh toán cho Pubsiher sẽ dẫn đến các hậu quả lớn về thương hiệu, uy tín và khiến chiến dịch khó có thể tạo ra performance Tốt

Việc điều chỉnh thời gian thanh toán sớm hơn sẽ tác động tốt đến Performance chiến dịch

Do đó nếu thời điểm nào đó Advertiser có thể cân đối việc thanh toán sớm cho Publisher sẽ rất tốt để thúc đẩy chiến dịch. Một số trường hợp có thể cân nhắc về thời gian thanh toán:
+ Thanh toán theo tuần
+ Thanh toán theo ngày
+ Ứng trước khi chạy chiến dịch

 

7. Report & điều chỉnh

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Partner2 tự động check số liệu: – link