Hướng dẫn và 1 số lưu ý khi sử dụng Google Adword link V2

Hướng dẫn bằng Video sau sẽ giúp bạn sử dụng Google Adword link V2 khi tạo quảng cáo.

Lưu ý: Trong nhiều trường hợp, nhà quảng cáo thêm vào sau link sản phẩm hoặc link landing page những nội dung để tracking hoặc vì mục đích khác mà không có tác động nào tới nội dung của trang đích thì bạn cần phải loại bỏ những nội dung này trước khi tạo Google Adword link.

Ví dụ, bạn hãy so sánh link Lazada sau

http://www.lazada.vn/the-nho-micro-sd-16g-class-10-den-17518326.html?spm=a2o4n.home.sku-feed-slider-with-banner_434186.18.7b754e896bgXyU

Và link

http://www.lazada.vn/the-nho-micro-sd-16g-class-10-den-17518326.html

Thực chất, đoạn nội dung “?spm=a2o4n.home.sku-feed-slider-with-banner_434186.18.7b754e896bgXyU” không có ý nghĩa làm thay đổi nội dung trang đích.

Đoạn nội dung này cần được loại bỏ trước khi tạo Google Adword link.