Giới thiệu tính năng Google Adword V2

Google Adwords Link V2 là giải pháp về product link dùng để hỗ trợ publisher chạy quảng cáo Google Adwords đúng luật, tránh bị ban tài khoản vì lỗi link tracking không trùng hớp với link đích.
Ưu điểm vượt trội:
– Chạy đúng luật của Google, không lo quảng cáo bị từ chối vì link tracking không trùng với link đích.
– Thay thế cho phiên bản Google Adword V1, không cần tắt, bật link affiliate, không có rủi ro mất đơn.
– Đơn giản, dễ sử dụng
Hướng dẫn sử dụng
Chỉ cần tạo product link như thông thường tại phần công cụ tạo link của ACCESSTRADE

​Copy thông tin trường Google Adwards Final Url và Google Adwards Tracking Template dán vào các trường tương ứng khi tạo quảng cáo Google Adwards
Nhấn nút “Test” để kiểm tra, kết quả thông báo “Landing page found” là thành công.
Do không khuyến khích chạy SEM, publisher muốn sử dụng tính năng này, vui lòng đăng ký thông tin tại đây để chúng tôi kiểm duyệt và mở tính năng này cho bạn.