Có 3 nguyên nhân:

  • Giá trị đơn hàng trên trang dashboard là Giá chưa bao gồm VAT
  • Đơn hàng của KH có sử dụng mã khuyến mại/giảm giá
  • Giá sản phẩm thay đổi, hệ thống dashboard sẽ cập nhật theo giá mới.
Rate this post