Đối với công ty: Thanh toán doanh thu kèm thuế VAT, công ty cần phải có hoá đơn gửi sang để được thanh toán.

Đối với cá nhân: Đối với thu nhập vãng lai ( không có hợp đồng lao động ) cá nhân sẽ bị khấu trừ thuế theo mức là 10% trên thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên.

5 (100%) 1 vote