Trong thế giới điện toán ngày nay, API được xem là công cụ sống còn. API, viết tắt từ thuật ngữ tiếng anh “application programming interface”, giao diện lập trình ứng dụng, là cách để các phần mềm giao tiếp với nhau và tận dụng năng lực của nhau một cách tự động và không cần đến bàn tay con người.

Rate this post