API là giao diện lập trình ứng dụng, viết tắt từ thuật ngữ tiếng Anh (Application Programming Interface) là phần mềm trung gian cho phép 2 ứng dụng liên kết với nhau.

VD: Bạn muốn lấy những thông tin khuyến mại để chạy chiến dịch, bạn có thể sử dụng API để truyền dữ liệu từ AT về website của bạn mà không cần thiết phải truy cập hệ thống lấy dữ liệu thủ công.

Rate this post