ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU WEBSITE

Thông tin liên hệ

Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0106857676 Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 23/04/2015.

Địa chỉ: Tầng 7, số 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Hotline: 024 3217 1304

Email: support@accesstrade.vn

 1. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

1.1.     Một số định nghĩa chung:

 • “Publisher” được hiểu là một cá nhân hay cá thể muốn nhận phí quảng cáo thông qua ACCESSTRADE bằng cách đăng các quảng cáo do Nhà quảng cáo chỉ định trên trang mạng của mình nhằm liên kết Khách thăm đến Trang mạng bán hàng.
 • “Trang mạng Publisher” được hiểu là một trang mạng Internet hoặc ứng dụng (app) do Publisher vận hành, quản lý và được Publisher đăng kí sử dụng Các dịch vụ.
 • “Nhà quảng cáo” được hiểu là một cá nhân hay công ty có yêu cầu sử dụng Các Dịch vụ theo cách thức ACCESSTRADE chỉ định nhằm mục tiêu kết nối các Khách thăm đến Trang mạng bán hàng của mình bằng cách đăng quảng cáo trên Trang mạng Publisher.
 • “Trang mạng bán hàng” được hiểu là một trang mạng do Nhà quảng cáo vận hành và quản lý nhằm cung cấp các hàng hóa và dịch vụ của mình.
 • “Khách thăm” được hiểu là các cá nhân sẽ truy cập Trang mạng Publisher và được chuyển tiếp tới Trang mạng bán hàng bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Nhà quảng cáo đăng trên Trang mạng Publisher.
 • “Trang quản lý” được hiểu là một trang mạng chuyên dụng do ACCESSTRADE cung cấp cho Publisher liên quan đến Các dịch vụ mà qua đó, Publisher có thể lựa chọn quảng cáo mà Publisher muốn thiết lập Liên kết quảng cáo hay xác nhận các điều khoản và điều kiện về phí quảng cáo, v.v.
 • “Liên kết quảng cáo” sẽ có hiệu lực khi Publisher đăng kí đăng tải một bản quảng cáo với Nhà quảng cáo mà Publisher mong muốn và đã lựa chọn từ nhiều chương trình Liên kết quảng cáo có trên Trang quản lý hay từ các nguồn khác nằm trong Các dịch vụ và được Nhà quảng cáo chấp thuận yêu cầu đăng quảng cáo.
 • “Kết quả đăng quảng cáo” được hiểu là bất kì kết quả quảng cáo nào bắt nguồn từ việc Khách thăm truy cập các quảng cáo của Nhà quảng cáo đăng trên Trang mạng Publisher như mua hàng hóa hay đăng kí thành viên, và được đăng kí vào dữ liệu Các dịch vụ. Các kết quả đăng quảng cáo sẽ được tính phí quảng cáo.

1.2.     Phương thức & Quy trình cung ứng dịch vụ

 • Các dịch vụ được hiểu là dịch vụ đăng quảng cáo cho các sản phẩm của Nhà quảng cáo thông qua trang mạng của Publisher.
 • ACCESSTRADE cung cấp các liên kết quảng cáo cho Publisher để Publisher tiến hành việc quảng bá sản phẩm cho Nhà Quảng cáo.
 • Nếu Khách thăm ghé vào trang mạng của Publisher, thực hiện thao tác mua hàng hoặc đăng kí thành viên, v.v, bằng cách nhấp chuột vào liên kết quảng cáo, một khoản phí quảng cáo nhất định tỉ lệ với kết quả đăng quảng cáo sẽ được Nhà quảng cáo thanh toán cho Publisher thông qua ACCESSTRADE.
 • Publisher có thể xác nhận loại quảng cáo, phí đăng quảng cáo, trạng thái tức thời của quảng cáo, v.v, trên Trang quản lý chuyên dùng dành cho Publisher được ACCESSTRADE cung cấp trên Internet.

1.3.     Thời hạn và phương thức thanh toán dịch vụ

 • Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/ATM. Thanh toán qua tất cả các tài khoản ngân hàng. ACCESSTRADE miễn phí toàn bộ chi chí chuyển tiền cho các thành viên.
 • Để thanh toán, doanh thu của Publisher cần đạt tối thiểu hạn mức 200.000 VNĐ/1 kỳ thanh toán. ACCESSTRADE sẽ cộng dồn vào tháng tiếp theo nếu chưa đủ hạn mức thanh toán.
 • Ngày 18 và 25 hàng tháng, ACCESSTRADE sẽ tiến hành thủ tục đối soát và thanh toán doanh thu cho Publisher.
 • Doanh thu thực nhận của Publisher bằng 100% doanh thu trong tháng trừ đi các khoản thanh toán tạm tính (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và khoản giảm trừ khác (nếu có).
 1. NGHĨA VỤ CÁC BÊN
  • Nghĩa vụ của ACCESSTRADE
 • Chịu trách nhiệm cung cấp công cụ thống kê trực tuyến, số liệu chạy qua nền tảng liên quan đến dịch vụ hợp tác cho Publisher;
 • Đảm bảo chất lượng và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống kỹ thuật của Nền tảng để đáp ứng các yêu cầu sử dụng Dịch vụ của các bên liên quan được thông suốt và kịp thời;
 • ACCESSTRADE cam kết không thể can thiệp vào Dịch vụ trong suốt quá trình hợp tác kinh doanh với Publisher.
 • ACCESSTRADE được Publisher ủy quyền chịu trách nhiệm thu hộ phí phân phối và quảng bá Dịch vụ, mọi kịch bản thu phí của Dịch vụ được tuân thủ theo đúng kịch bản thu phí của các Nhà quảng cáo Dịch vụ.
 • Mọi trách nhiệm liên quan đến việc Dịch vụ bị chỉnh sửa/thay đổi nằm ngoài hệ thống Nền tảng của ACCESSTRADE mà do Publisher quản lý thì Publisher phải chịu các trách nhiệm liên quan.
 • Chịu trách nhiệm cung cấp công cụ thống kê trực tuyến, số liệu chạy qua Nền tảng liên quan đến Dịch vụ hợp tác cho Publisher;
 • Chịu trách nhiệm cung cấp và hỗ trợ về kỹ thuật cho Publisher và các khách hàng của Publisher. Cung cấp và hướng dẫn cho Publisher các tài liệu về cách sử dụng Dịch vụ đảm bảo việc cung cấp Dịch vụ cho các khách hàng được đúng đắn, kịp thời và thông suốt;
 • Thông báo kịp thời cho Publisher các nhược điểm hoặc sai sót trong các Dịch vụ mà ACCESSTRADE phát hiện từ bất kỳ nguồn nào;
 • Hỗ trợ với Publisher thực hiện và giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng về vấn đề kỹ thuật của Dịch vụ;
 • Chịu trách nhiệm đối soát, xác nhận số liệu và thanh toán cho Publisher phần doanh thu Publisher được hưởng được. Phần doanh thu còn lại ACCESSTRADE có trách nhiệm thanh toán cho các Nhà quảng cáo (nếu có) và tự khấu trừ phần phí thuê Nền tảng ACCESSTRADE được hưởng.
  • Nghĩa vụ của Publisher
 • Cung cấp cho ACCESSTRADE bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân của Publisher. Nếu Publisher có thay đổi Chứng minh thư nhân dân thì phải thông báo với ACCESSTRADE đồng thời cung cấp cho ACCESSTRADE bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân mới của Publisher.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về Sản Phẩm và các thông tin hình ảnh liên quan do Publisher cung cấp được hiển thị và cập nhật liên tục trên hệ thống Dịch vụ và mạng lưới thông tin, quảng bá của ACCESSTRADE, đảm bảo các Sản Phẩm thông tin này là hợp pháp, không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh nội dung số và Dịch vụ giá trị gia tăng;
 • Publisher đảm bảo có đầy đủ tư cách cũng như quyền pháp lý để cấp phép sử dụng các Sản Phẩm quảng cáo và thông tin liên quan cho ACCESSTRADE, cam kết Sản phẩm không vi phạm bất cứ quyền của Bên thứ ba nào. Đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành của pháp luật về các loại giấy phép. Publisher sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của bên thứ ba liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, giấy phép và bất kỳ khiếu nại nào khác; bồi thường thiệt hại cho ACCESSTRADE và/hoặc bên thứ ba (nếu có) do các hành vi vi phạm của mình gây ra;
 • Cung cấp các thông tin thanh toán chính xác (tài khoản, ngân hàng …) được sử dụng để ACCESSTRADE thanh toán cho Publisher. Publisher phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những rủi ro xảy ra do việc cung cấp thông tin thanh toán không chính xác gây ra. Trong trường hợp Publisher có thay đổi các thông tin thanh toán phải thông báo qua email hoặc văn bản cho ACCESSTRADE và được ACCESSTRADE kiểm tra, xác nhận. Thời hạn thông báo thay đổi trước kỳ thanh toán ít nhất  7 ngày.
 • Xây dựng, triển khai và đảm bảo hoạt động trên hệ thống của Publisher cho việc cung cấp Dịch vụ đến khách hàng của Publisher được thông suốt và chính xác (bao gồm các chương trình phục vụ kết nối, trao đổi, cung cấp dữ liệu cho khách hàng, ứng dụng,…);
 • Publisher ủy quyền cho ACCESSTRADE thu hộ phí khách hàng đầu cuối theo quy định trong kịch bản thu phí Dịch vụ của Nhà quảng cáo Dịch vụ.
 • Tất cả các Dịch vụ sau khi Publisher mang ra khỏi Nền tảng của ACCESSTRADE, thì Publisher phải chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát.
 • Mọi trách nhiệm liên quan đến việc Dịch vụ bị chỉnh sửa/thay đổi nằm ngoài hệ thống Nền tảng của ACCESSTRADE mà do Publisher quản lý thì Publisher phải chịu các trách nhiệm liên quan.
 • Chủ động quảng bá, giới thiệu thông tin Dịch vụ đến khách hàng hoặc các đối tác phân phối một cách rõ ràng và minh bạch (Ví dụ: thông tin Dịch vụ đầy đủ; giá bán được niêm yết rõ ràng,…);
 • Đảm bảo các điều kiện khai thác, sử dụng Dịch vụ cho khách hàng trong phạm vi khả năng và trách nhiệm của Publisher; phát hiện ra các khiếm khuyết, sai sót của Dịch vụ từ bất kỳ nguồn nào và thông báo để ACCESSTRADE phối hợp sửa chữa;
 • Trong trường hợp có các tranh chấp/nghi vấn liên quan tới cách triển khai, hủy đơn hàng, …Publisher có trách nhiệm phải cung cấp các tài liệu, hồ sơ, bằng chứng cho ACCESSTRADE để chứng minh và làm việc với advertiser.
 • Phối hợp cùng ACCESSTRADE thực hiện việc đối soát thanh toán doanh thu theo chu kỳ;
 • Đối với các Dịch vụ khác được công bố trên các kênh truyền thông của Publisher hoặc của các đối tác của Publisher nằm ngoài phạm vi hợp tác của hai Bên thì Publisher sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về tính đúng đắn, bản quyền, sở hữu trí tuệ, giấy phép kinh doanh liên quan, nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật. ACCESSTRADE không có trách nhiệm về các vấn đề này.
  • Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Nghiêm cấm việc tiến hành quảng bá, kinh doanh, phân phối Dịch vụ bằng hình thức SPAM, gian lận như Cheating, hacking,… Nghiêm cấm quảng bá Dịch vụ trên các kênh vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kênh bị tranh chấp và/hoặc các hình thức không được pháp luật cho phép hoặc chưa quy định rõ ràng …. Nếu phát hiện Publisher vi phạm, Publisher cũng phải chịu số tiền phạt theo quy định của Điều khoản sử dụng này. Đồng thời ACCESSTRADE không có trách nhiệm nào về kinh tế và pháp lý đối với các vi phạm ở trên do Publisher gây ra
 • Nghiêm cấm Publisher sử dụng link affiliate hoặc các thông tin của Nhà quảng cáo để thực hiện việc quảng cáo trên các diễn đàn, group, cộng đồng, Facebook giữa các Nhà quảng cáo đối thủ.
 • Trường hợp Người nộp đơn vận hành trang mạng thuộc một trong các trường hợp sau thì ACCESSTRADE có khả năng từ chối đơn đăng kí. Thêm vào đó, nếu sau khi được chấp thuận mà ACCESSTRADE phát hiện ra trang mạng nêu trên cũng thuộc một trong các trường hợp sau thì ACCESSTRADE có thể hủy bỏ việc đăng kí dựa theo các qui định của Thỏa thuận:
 1. a) Trang mạng chứa đựng nội dung tục tĩu, khiêu dâm;
 2. b) Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm Bản quyền tác giả, Bản quyền thương mại, nội dung từ các tên miền được biết đến rộng rãi hay các quyền sở hữu tài sản trí tuệ;
 3. c) Trang mạng chứa đựng nội dung có tính phỉ báng, bôi nhọ, cản trở việc kinh doanh, vi phạm danh dự, quyền riêng tư, quyền hình ảnh hay các hình thức tương tự;
 4. d) Trang mạng có liên quan đến các hoạt động đầu tư lừa đảo, bán hàng đa cấp hay các hình thức tương tự hoặc tham gia giới thiệu các hoạt động trên;
 5. e) Trang mạng có liên quan đến cờ bạc, cá cược (ngoại trừ các trò chơi do Nhà nước vận hành, sổ xố hay các trò chơi hợp pháp);
 6. f) Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật hiện hành, các sắc lệnh, các qui định trong ngành, v.v, hay các nội dung trái luật và chống đối xã hội;
 7. g) Trang mạng chứa đựng nội dung công kích lại trật tự và đạo đức cộng đồng; h) Trang mạng chứa đựng nội dung về tôn giáo;
 8. i) Trang mạng chỉ dành cho người thân, bạn bè, các cá nhân cụ thể sử dụng
 9. j) Trang mạng công khai cho công chúng không theo cách thức, ví dụ như, yêu cầu có tên người dùng và mật mã để truy cập;
 10. k) Trang mạng nghèo nàn về nội dung hay khó hiểu;
 11. l) Trang mạng chứa đựng số lượng lớn các đường dẫn tới các trang mạng khác;
 12. m) Các trường hợp khác mà ACCESSTRADE xét thấy không phù hợp.
 • Không chạy từ khóa thương hiệu, nghiêm cấm sử dụng quảng cáo tìm kiếm đối với các từ khóa thương hiệu của nhà quảng cáo.
 • Không sử dụng từ khóa cố tình viết sai tên thương hiệu để gây nhầm lẫn với khách hang. Cụ thể: – Không sử dụng các từ khóa thương hiệu (Brand Key) của nhà quảng cáo như: Shopee, Tiki, FPTshop, Yes24,… – Các từ khóa liên quan hoặc cố tình viết sai tên thương hiệu gây hiểu nhầm.
 • Không chạy quảng cáo trực tiếp tới trang nhà quảng cáo: Publisher không được phép chạy quảng cáo trực tiếp tới trang của Nhà quảng cáo, không được để hiển thị đường link website của Nhà quảng cáo trong chiến dịch chạy quảng cáo. Việc chạy trực tiếp này rất dễ gây hiểu nhầm cho người dung cũng như ảnh hưởng tới thương hiệu của Nhà quảng cáo.
 • Không được đại diện – mạo danh thương hiệu của nhà quảng cáo: Nghiêm cấm Publisher tạo dựng các trang web, page mạo danh nhà quảng cáo Nghiêm cấm Publisher liên hệ tư vấn trực tiếp cho khách hang với tư cách là đại diện Nhà quảng cáo trên trang web của Nhà quảng cáo.
 • Publisher không được sử dụng hoạt động đầu cơ mua đi bán lại (reseller) các sản phẩm của nhà quảng cáo. Đây được hiểu là hình thức mua sản phẩm để nhận được hoa hồng từ nhà quảng cáo sau đó lấy sản phẩm đó đi bán lại.
 • Toàn bộ các hành vi gian lận khác vô tình hoặc cố ý gây ra thiệt hại về thương hiệu, hoạt động kinh doanh của Nhà quảng cáo hoặc ACCESSTRADE mà không được phép.
 • CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN
 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
 • Publisher có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin lên Publisher Profile và cam kết các thông tin cung cấp là chính xác. Nghiêm cấm việc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký.
 • ACCESSTRADE sẽ tuân thủ theo “Chính sách riêng tư” được thiết lập riêng biệt cho việc xử lý thông tin cá nhân (được hiểu là các thông tin có thể giúp xác định danh tính của cá nhân như tên, ngày sinh hay các thông tin mô tả khác) mà ACCESSTRADE có được từ việc cung cấp Các dịch vụ.
 • ACCESSTRADE sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin thống kê hay các thông tin tương tự liên quan đến Publisher nhưng không giúp nhận dạng danh tính của Publisher.
 • ACCESSTRADE có quyền hủy/đóng hoặc xử lý các tài khoản của Publisher mà không cần thông báo trước cho Publisher trong trường hợp tài khoản của Publisher không hoạt động hoặc hoạt động không theo quy định.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Nhằm phòng ngừa các hành vi sai trái về các dịch vụ Liên kết quảng cáo, ACCESSTRADE sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin về các hành vi sai trái của Publisher (như tên Publisher, thông tin trang mạng đăng kí, địa chỉ, tài khoản ngân hàng).
 • Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau, ACCESSTRADE có thể tiết lộ các thông tin đăng kí và dữ liệu giao dịch của Publisher thu được từ việc vận hành các quảng cáo (hay các chương trình Liên kết quảng cáo):

(1)      Tòa án, công an, cơ quan thuế hay các đại diện hành chính khác phát lện hay tiến hành điều tra.

(2)      Tiết lộ thông tin về các quảng cáo (hay các chương trình quảng cáo) cho Nhà quảng cáo trong khuôn khổ vận hành Các dịch vụ; với điều kiện chỉ áp dụng điều khoản này khi ACCESSTRADE đã kí kết thỏa thuận Bảo mật thông tin với Nhà quảng cáo.

 1. Bảo mật thông tin
 • Publisher không được tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin về công nghệ, công việc kinh doanh, doanh thu của ACCESSTRADE hay của Nhà quảng cáo có được liên quan đến việc tham gia Các dịch vụ và được công nhận là thông tin mật, ngoại trừ các thông tin đăng trên các tên miền công cộng. Qui định này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Đơn đăng kí của Publisher bị hủy bỏ.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Thời gian lưu trữ thông tin Publisher Profile trên hệ thống ACCESSTRADE được mặc định là cho tới khi nào Publisher yêu cầu hủy/xóa tài khoản vĩnh viễn.
 • Các thông tin được lưu trữ bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, Email, Số tài khoản Ngân hàng, Website, Cách đẩy traffic.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
 • Trong trường hợp cần hỗ trợ/khiếu nại về vấn đề thông tin cá nhân, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đơn vị chủ sở hữu website:

CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 7, số 97-99 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Hotline: 024 3217 1304

Email: support@accesstrade.vn

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Trong trường hợp muốn thay đổi thông tin cá nhân bất kỳ, khách hàng có thể truy cập vào Trang cá nhân của mình trên hệ thống ACCESSTRADE để thêm bớt và chỉnh sửa tùy ý.

 1. Quy định về việc cài đặt và tích hợp hệ thống

Để việc tracking đơn hàng được tiến hành theo đúng thỏa thuận, Nhà quảng cáo có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tích hợp đúng tiêu chuẩn đề ra khi tích hợp chiến dịch lần đầu, đồng thời đảm bảo kết quả tích hợp được duy trì chất lượng liên tục trong thời gian hợp tác.

 1. Cơ chế hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến việc hợp tác, Publisher và Nhà quảng cáo có thể liên hệ trực tiếp tới cổng hỗ trợ trực tuyến thông qua các kênh như: Website, Fanpage, Email, Hotline. Thời gian phản hồi khiếu nại là không quá 8 tiếng làm việc kể từ lúc khách hàng gửi thông tin.