Chính thức sử dụng link rút gọn dạng bit.ly thay thế cho Goo.gle

Publisher thân mến
Ngày 25/10/2017, link rút gọn dạng Goo.gle của ACCESSTRADE bị ngừng sử dụng trên diện rộng bởi Google (do vi phạm chính sách của Google về việc redirect link).
Trước tình hình đó, đội ngũ kỹ thuật của ACCESSTRADE đã chuyển việc sử dụng link rút gọn của Google sang link rút gọn của Bitly, với dạng mới là bit.ly.
Hiện tại các link được tạo mới sẽ có dạng bit.ly.
Các link cũ đã tạo sẽ được tự động chuyển đổi dần và dự kiến sau 1-2 ngày, toàn bộ link rút gọn trong tài khoản của bạn sẽ được thay mới. Bạn cần copy link này để thay thế các link goo.gl khi sử dụng nhé.