ACCESSTRADE Coupon v0.6.1

Bản cập nhật lần này hỗ trợ có thể filter các coupon có mã giảm giá hay không có mã giảm giá.

Với những bạn sử dụng Text Editor, thì có thể thêm bằng tay các tham số như:
coupon=”1” để lấy các coupon có mã giảm giá
coupon=”0” để lấy các coupon không có mã giảm giá.
coupon=”giá trị bất kì” hoặc không có tham số để lấy tất cả coupon.
Vẫn như thường lệ, nếu chưa thấy bản cập nhật xuất hiện. Hãy vào wp-admin -> Updates rồi chọn Check again
Note: plugin yêu cầu phiên bản PHP từ 5.4 trở lên