Thông báo tạm dừng chiến dịch “Robins Việt Nam – Zalora nay chính là Robins”.

Do nhà quảng cáo của chúng ta thay đổi chiến lược và công nghệ, chiến dịch Robins Việt Nam – Zalora nay chính là Robins sẽ tạm dừng từ ngày 14/08/2017 đến ngày 03/09/2017.

 

5 (100%) 1 vote