HƯỚNG DẪN 8 CÁCH TỐI ƯU QUẢNG CÁO FACEBOOK

Bạn đang kiếm tiền với Shopify hay tiếp thị liên kết?
Bạn đã cài đặt và tối ưu quảng cáo Facebook hiệu quả chưa?
Sau đây là 8 cách giúp bạn đạt doanh thu mong đợi.

#1. Hãy tách qc hiển thị trên điện thoại và máy tính riêng biệt:

#2. Hãy tách qc hiển thị trên newsfeed và cột phải riêng biệt:

#3. Hãy sử dụng những hình ảnh khác nhau cho mỗi quảng cáo:

#4. Hãy sử dụng nhiều lời kêu gọi khác nhau cho mỗi quảng cáo:

Hãy chia nhỏ quảng cáo như 4 cách trên để dễ theo dõi quảng cáo nào hiệu quả.
#5. Hãy sử dụng retargeting khách hàng với Pixel

#6. Hãy tạo Lookalike Audience để tạo ra 10x lần khách hàng

#7. Hãy nhắm đối tượng dựa vào thu nhập (Income)

#8. Hãy lên lịch chạy quảng cáo

Tóm lại, quảng cáo Facebook sẽ mang lại thu nhập 6-7 con số nếu bạn biết cách chạy quảng cáo hiệu quả, giảm CPC, tăng chuyển đổi (conversion).

5 (100%) 1 vote