Đăng ký bắt đầu kiếm tiền với ACCESSTRADE

Bạn chỉ cần đăng nhập vào trang web: http://accesstrade.vn/ chọn phần đăng ký Đối tác, điền đầy đủ thông tin vào bản đăng ký theo 2 bước, sau đó vào mail đã đăng ký xác nhận thông tin và đăng nhập lại vào hệ thống. Từ đây bạn đã hoàn thành thủ tục tham gia vào hệ thống ACCESSTRADE.

Rate this post