Được hỗ trợ  hoàn toàn, bạn gửi thông tin kích thước bạn cần có, bên hỗ trợ sẽ thiết kế và cập nhật trên hệ thống. Hoặc bạn sẽ chạy theo code Productlink, có thể lựa chọn banner bạn thích trong chiến dịch đó. Chi tiết bạn xem tại link TẠI ĐÂY.

Rate this post