Trong trường hợp này, có thể do tài khoản của bạn chưa được kích hoạt hoặc site của bạn đăng kí nhưng chưa được duyệt. Bạn vui lòng cung cấp thông tin:

1. Email account

2. Tên chiến dịch

3. Link gốc

4. Link affiliate

Bạn gửi thông tin trên tới hòm thư: support@accesstrade.vn hoặc tạo ticket tại địa chỉ https://interspacevn.freshdesk.com/helpdesk/tickets/new để bộ phận hỗ trợ Publisher kiểm tra lại cho bạn nhé.

Rate this post