Trong trường hợp này, có thể do tài khoản của bạn chưa được kích hoạt hoặc site của bạn đăng kí chưa được duyệt. Bạn vui lòng gửi email cung cấp thông tin đầy đủ về tài khoản tới hòm thư: support@accesstrade.vn hoặc tạo ticket tại địa chỉ https://interspacevn.freshdesk.com/helpdesk/tickets/new để bộ phận hỗ trợ Publisher kiểm tra lại cho bạn nhé.

Rate this post