Chiến dịch shopee có 5 ngành hàng không được tính hoa hồng là:

– Thời trang trẻ em

– Sản phẩm khác

– Giặt giũ và chăm sóc nhà cửa

– Chăm sóc thú cưng

– Ngành hàng dịch vụ viễn thông hoặc dịch vụ digital.

Nếu đơn hàng của bạn thuộc 1 trong 5 ngành hàng này thì đơn hàng vẫn ghi nhận nhưng hoa hồng = 0.

Rate this post