2 đơn hàng mua cùng ngày nhau nhưng có thời gian duyệt dự kiến khác nhau là vì 2 đơn hàng đó thuộc 2 chiến dịch khác nhau (vd: Lazada có thời gian đổi trả 30-45 ngày nên thời gian duyệt 2 tháng kể từ đơn hàng phát sinh nhưng TIKI duyệt 1 tháng kể từ đơn hàng phát sinh) hoặc trong cùng 1 chiến dịch nhưng sản phẩm có thời gian đổi trả hàng lâu hơn thì ngày dự kiến duyệt sẽ lâu hơn.

4.9 (97.25%) 102 votes