– Trường hợp 1: 2 đơn hàng thuộc 2 chiến dịch khác nhau VD Lazada có thời gian đổi trả kể từ ngày phát sinh đơn hàng là 30-45 ngày nên thời gian đối soát của Lazada là 2 tháng 1 lần. Tiki có thời gian đổi trả kể từ ngày phát sinh là 30 ngày nên thời gian đối soát là 1 tháng 1 lần. Do vậy bạn sẽ thấy thời gian duyệt dự kiến của 2 đơn khác nhau do thời gian đối soát của 2 chiến dịch khác nhau.

– Trường hợp 2: 2 đơn cùng thuộc 1 chiến dịch nhưng đơn hàng A user mua hàng, nhận hàng thành công nhưng đơn hàng B khách đổi/trả hàng dẫn đến thời gian duyệt dự kiến lâu hơn. ( Trong trường hợp đối tác thay đổi thời gian đối soát do vấn đề kỹ thuật, số liệu,…AT sẽ thông báo trên fanpage để Publisher có thể nắm được thông tin. )

4.9 (97.25%) 102 votes