Mục ” Thông Tin Thêm” ( không bắt buộc ) , nhưng bạn vẫn có thể điền các nội dung có cũng được , vì khi tạo link rút gọn xong thì ở phần ” Link Đã Tạo” ở phía dưới sẽ hiển thị đầy đủ nội dung mà bạn vừa điền ở ” Thông Tin Thêm ” ở trên, bạn có thể phân biệt được link rút gọn đó bạn bán sản phẩm gì? Cách bạn chạy theo hình thức nào?.,,,, Bạn sẽ không cần phải mở từng link ra kiểm tra ạ.

Rate this post