Với các chiến dịch điền form đăng ký nếu khách bạn thật sự có nhu cầu thì bạn có thể điền hộ thông tin cho khách nhưng để khách tiện theo dõi hơn thì bạn nên hướng dẫn để khách đặt qua link của mình là tốt nhất.

Rate this post