Tạo link trong mục khuyến mại bạn vẫn sẽ được tính hoa hồng như bình thường.

Rate this post