Lỗi 404 xảy ra khi:

– Coupon thuộc chiến dịch chưa đăng ký/đăng ký nhưng chưa được duyệt/đã được duyệt nhưng bị khóa do vi phạm/chiến dịch tạm dừng.

– Phiên bản sử dụng là phiên bản basic >> nâng cấp lên phiên bản pro Bạn có thể xem video hướng dẫn và cái đặt bản smart coupon Pro tại đây ạ : https://www.youtube.com/watch?v=dSLOIPcemO8&feature=youtu.be

Rate this post