Nếu quên mật khẩu bạn vui lòng Click ” quên mật khẩu ” >> Nhập email >> Truy cập email >> Click xác nhận >> Nhập mật khẩu xong nhập lại mật khẩu >> xác nhận >> Sau đó đăng nhập lại với thông tin mới.

3.1 (62.5%) 8 votes