Bạn không cần phải thay đổi địa chỉ trang website , vì sau khi tạo link affiliate thì bạn có thể đăng lên bất kỳ kênh mạng xã hội nào bạn muốn mà không phụ thuộc vào trang đã đăng ký ban đầu.

4.5 (90%) 4 votes