Bạn có thể tạo link affiliate cho cả trang chủ hoặc cho từng tour cụ thể nhưng sản phẩm đó phải thuộc trong phần datafeed mới mở được ra tour du lịch cụ thể còn không sẽ chỉ mở ra trang chủ của nhà cung cấp. Khách hàng vào qua link của bạn đăng ký bất kỳ tour nào thuộc ngành hàng được tính hoa hồng thì đều được tính hoa hồng cho bạn.

5 (100%) 1 vote