Bạn có thể kiểm tra đơn hàng phát sinh từ Nhà cung cấp nào bằng cách vào Báo cáo đơn hàng, xem Thông tin đơn hàng ở phía dưới cùng của trang Báo cáo.

5 (100%) 1 vote