AT không giới hạn kênh chạy, vì vậy bạn có thể sử dụng tất cả những kênh mà bạn có VD: facebook, youtube,blog,…để chạy chiến dịch nhé.

5 (100%) 1 vote