Khi bạn đăng ký tài khoản trên hệ thống ACCESSTRADE , nếu không có link website thì bạn
có thể gắn link facebook cá nhân hoặc link fanpage của mình.

5 (100%) 1 vote