Số lượng đăng ký chiến dịch không giới hạn, ngoài những chiến dịch về tài chính thì sẽ cần có những điều kiện
riêng dành cho Publisher thì mới được duyệt.

4 (80%) 1 vote