Hiện tại chiến dịch được chia làm 2 hình thức:
– Duyệt tự động: Những chiến dịch duyệt tự động hệ thống sẽ tự động duyệt sau 15-20 sau khi bạn đăng ký.
– Không duyệt tự động:
+ Một số chiến dịch sẽ có quy định duyệt như Shopee, Lazada,…Bạn có thể đọc quy định này tại popup trong chiến dịch. Hệ thống chỉ duyệt đối với những tài khoản đủ điều kiện.
+ Một số chiến dịch Accesstrade sẽ xem xét hồ sơ publishers để duỵêt tham gia chiến dịch, với những chiến dịch này, bạn có thể liên hệ AM của bạn hoặc gửi thông tin kênh chạy, hình thức chạy chiến dịch đến email support@accesstrade.vn để được hỗ trợ xét duyệt nhanh nhất.

1.2 (24.21%) 19 votes