Các chiến dịch sẽ được duyệt tự động ngay sau khi bạn đăng ký chiến dịch. Riêng các chiến dịch tài chính chỉ áp dụng cho những Publisher có kinh nghiệm, website, traffic chuyên về lĩnh vực tài chính. Bạn vui lòng gửi email đăng ký và kế hoạch quảng bá chiến dịch tới email support@interspace.vn để được xét duyệt chiến dịch nhé.

Rate this post