– Đối với quà tặng là voucher/coupon online, bạn được nhận ngay sau khi đổi thưởng thành công.
Kiểm tra tại hộp thư Inbox của mình trên Dashboard của bạn.
– Đối với quà tặng vật lý, thời gian nhận quà sẽ phụ thuộc vào thời gian chuyển phát nhanh hoặc theo tình hình thực tế.

Rate this post