Tham gia làm Publisher với AT hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên, hiện tại ACCESSTRADE nhận được rất nhiều thông tin từ Publisher về các cá nhân và khóa học mượn danh thương hiệu ACCESSTRADE để thu lợi nhuận, gây hiểu lầm cho Publisher, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ACCESSTRADE. Để giúp AT có thể làm việc với các cơ quan chức năng về sự việc này, bạn vui lòng cung cấp các bằng chứng, chứng minh bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dùng thương hiệu ACCESTRADE để bán khóa học hoặc yêu cầu trả phí để được đăng ký tài khoản thu lợi và không có sự đồng ý của AT nhé.
Thông tin chi tiết bạn click link sau: https://bitly.com.vn/wdk8U

5 (100%) 2 votes