Đơn hàng hủy AT sẽ cập nhật lí do hủy vào tháng đối soát, sau tháng đối soát nếu bạn có đơn hủy nào chưa được update lí do, vui lòng gửi thông tin đến email support@accesstrade.vn để được hỗ trợ.

Rate this post